TAROX Roadrace Brzdová kvapalina
TAROX Roadrace Brzdová kvapalina
Banner racing brzdova kvapalina

TAROX Roadrace Brzdová kvapalina

TAROX Roadrace Brzdová kvapalina
v súlade so špec. une 26-109-88
u.s. fmvss no.116 dot 4
314 °C typický suchý
bod varu
205
°C
typický mokrý
bod varu
nevhodné pre vozidlá vyžadujúce minerálne brzdové kvapaliny

RACE BRED – ROAD LEGAL

TAROX RoadRace brzdová kvapalina bola špeciálne navrhnutá tak, aby ponúkla ten najlepší výkon a to hlavne vtedy, keď brzdový systém musí fungovať vo veľmi vysokých teplotách. Využite nájde nielen v bežnej cestnej premávke, ale aj v závodných podmienkach, kde využije svoj vysoký bod varu – viac ako 300°C.

 

VYUŽITIE

 • Postupujte podľa návodu a odporúčania výrobcu.
 • Udržujte brzdovú kvapalinu čistú a suchú. Znečistenie špinou, vodou, alebo inými materiálmi môže spôsobiť zlyhanie bŕzd alebo drahú opravu.
 • Uskladňujte brzdovú kvapalinu iba v pôvodom balení.
 • Nedopĺňajte obal inými tekutinami.
 • Nie je vhodná pre komponenty, ktoré obsahujú vysokú zložku magnézia.

PRETEKANIE
Pre dosiahnutie najlepších výsledkov naplnte systém s čerstvou kvapalinu z tesne uzavretej nádoby pred každým pretekom, obzvlášť ak sú brzdy príliš horúce a / alebo podmienky sú vlhké. Nemiešajte s inými brzdovými kvapalinami.

 

UPOZORNENIE

 • Uchovávajte mimo dosahu detí.
 • Dráždi oči. Škodlivá pre vodné organizmy.
 • Obsahuje polyalkylenglykolu étery a estery éter. Neprehĺtajte. Pri požití ihneď zavolať lekársku pomoc a ukázať obal.
 • Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a očami. V prípade zasiahnutia očí ich preplachujte veľkým množstvom vody po dobu 10 minút. Ak podráždenie pretrváva, vyhľadajte lekársku pomoc
 • Nevylievajte do kanalizácie
 • Brzdová kvapalina môže poškodiť lak a ďalších komponentov, vrátane brzdových strmeňov. Pri rozliatí ihneď umyť veľkým množstvom vody.