Návod na inštaláciu
Návod na inštaláciu
Banner instalacia

Návod na inštaláciu

VAROVANIE


Nasledujúce pokyny sú určené len pre informáciu a nie sú určené na účely montážnej príručky osobami, ktoré nie sú odborníkmi.

Dôrazne sa odporúča, aby táto konverzná brzdná sada bola inštalovaná profesionálnym servisným strediskom, ideálne so skúsenosťami montáže Tarox brzdových sád. Brzdy sú rozhodujúca časť bezpečnostného vybavenia všetkých vozidliel a akákoľvek chyba pri ich montáži môže mať za následok kritické poškodenie , zranenie prípadne úmrtie, za ktoré Tarox nemôže prijať žiadnu zodpovednosť.


BRZDOVÝ KOTÚČ - MONTÁŽNE POKYNY

Uistite sa, že nový disk odpovedá vozidlu, na ktorý bude namontovaný.

Vždy vymeňte disky v sadách pre jednotlivé nápravy - ak tak neurobíte , môže to mať za následok nebezpečné , nerovnomerné brzdenie.

Starostlivo vyčistite brzdový povrch diskov pred inštaláciou, akékoľvek mazivo by mohlo kontaminovať brzdové doštičky.

Náboj vozidla by mal byť čistý a všetky stopy brzdového prachu, nečistoty a hrdzu je potrebné odstrániť pred montážou nových kotúčov - ak tak neurobíte, môže dôjsť k nadmernému hádzaniu a k vibráciám.

Pri montáži skontrolujte rotáciu disku, ak je táto fáza montáž vykonaná nesprávne a ak je hádzanie nadmerné, vymontujte disk, vyčistite náboj a znovu namontujte disk.

KROK 1

Odmontujte koleso

KROK 2

Uvoľnite pôvodný kotúč

KROK 3

Uvoľnite sa pôvodné brzdové strmene, zatlačte brzdové doštičky od diskov a vyberte strmeň z čapu nápravy

KROK 4

Odmontujte pôvodný brzdový kotúč

KROK 5

Uvoľnite a vyberte pôvodnú brzdovú hadicu

KROK 6

Odstráňte strmeň z čapu pruženia

KROK 7

Dôkladne vyčistite montážny bod držiaka pred montážou

KROK 8

Upevnite nový držiak k čapu, uistite sa o správnom uchytení držiaka na mieste pôvodného strmeňa. Dôrazne sa odporúča pevné uchytenie ib av prípade, že už nebude potrebné ďalšie nastavovanie.

KROK 9

Očistite povrch náboja, aby ste sa uistili, že jeho montážny povrch je dokonale vyrovnaný, bez hrdze a nečistôt.

KROK 10

Uistite sa že medzera medzi novým brzdovým kotúčom,   nábojmi, diskom a konzolou je v poriadku, potom ho pripojte pomocou originálnej upevňovacej skrutky.

KROK 11

Vložte strmeň do držiaka a skontrolujte vôľu. V prípade potreby pridajte podložky. Priskrutkujte strmeň k držiaku a utiahnite všetky skrutky podľa krútiaceho momentu daného výrobcom.

KROK 12

Pripojte dodané nové brzdové vedenie, zabezpečte, aby všetky podložky boli na svojom mieste a všetky spoje boli pevné, ale nie príliš.

KROK 13

Odvzdušnite brzdy a uistite sa, že nie je žiadny vzduch v brzdovom systéme. Tarox odporúčame používať svoju ​​RoadRace brzdovú kvapalinu.

KROK 14

Namontujte koleso a skontrolujte medzery a vôľu.

KROK 15

Vykonajte testovaciu jazdu primeranou rýchlosťou, aby ste sa uistili že všetky nové diely sú namontované správne a pracujú bez chýb.